Nước Mỹ trở nên "hùng cường" bật nhất hành tinh dưới thời Donald Trump
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Hoàng Duy Hùng MEDIA [ OFFICIAL - Youtube] Ngày đăng: 2018-12-02