Hãy xem tên Joe Biden ngái ngủ đánh thuế dân nè !
Nguồn: FB Phương Lê Ngày đăng: 2020-09-12
N ững ai muốn bầu cho tên Joe Ngái Ngủ thì nên sẵn sàng trả thêm thuế cho hắn ta đi nhé.
Đừng hỏi tại sao tôi lại ủng hộ và sẽ bầu cho Trump.
Mời đọc thêm ở website AJC
Hãy nhìn bảng đánh thuế của tổng thống Trump và tên già dâm dục Biden để thấy ai thật sự lo cho dân cho nước và kẻ nào hút máu dân.
Cái lũ khốn nạn muốn bầu cho lão già dâm dục Biden đó thì hãy đóng thêm thuế cho nó chứ đừng bắt những người không bầu nó đóng thêm thuế nha.
1. Thuế công ty lớn:
TT Trump: 21%
Sleepy Biden: 28%
2. Thuế thu nhập (bao gồm tiền lương):
TT Trump: 37%
Sleepy Biden: 52%
3. Thuế doanh nghiệp nhỏ:
TT Trump: 29.6%
Sleepy Biden: 39.6%
4. Thuế lợi nhuận và lợi tức cổ phần:
TT Trump: 23.8%
Sleepy Biden: 43.4%
Có một bảng biểu ngữ đáng kinh ngạc dành cho những ai thích bầu cho Joe Ngái Ngủ nè :Bầu cho Biden chỉ vì không thích Trump thì giống như xơi cứt chó vì không thích ăn cải bắp Brocolli
----------