Ngô Kỷ một mình đương đầu không khoan nhượng với Việt gian Tài Đỗ và băng đảng Khờ Đờ & Fake Trần
Tác giả : Trust Media Network Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-03-15