Khủng hoảng của nước XHCN Venezuela qua các khu chợ và nhà xác
Tác giả: BBC Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-10-27