Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Lời mời gọi bị khước từ

Email In
Lời mời gọi bị khước từ
Author: Sơn Hùng Posted on:2018-01-12


Vẽ theo lời phát biểu của giáo hoàng Francis "I'm a real scaredy cat when it comes to physical pain," ở báo Independent