PHẪN NỘ! Vệ binh quốc gia bị chính quyền bẩy đần bắt lượm những đống rác của di dân để lại
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-11

Hơn 180,000 người dân California rời bỏ tiểu bang trong năm 2020

----------