Apr -30 _ Phù thuỷ bể lốp xe trở thành nhà chính trị gia không được lòng dân nhất trên cả nước
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-30
Cựu trợ tá đặc biệt của TTT chia sẻ với SteveBannon“con tàu kiểm tra lại ph.iếu đang đến gần”

----------