Bài phát biểu đầu tiên của Bẩy Đần tại Quốc Hội mang nặng mùi kỳ thị, chia rẽ và nhàm chán.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-29
TT Trump sẽ có buổi vận động vào tháng 5 tại Alaska để loại bỏ TNS phản phúc CH Murkowski

----------