Tin tức mới nhất 28/4: Đã đủ điều kiện kích hoạt BÃI NHIỆM thống đốc California Gavin Newsom
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-28
Chiến Hạm Mỹ - Iran đụng độ trên biển, Phía Mỹ đã NỔ SÚNG căng thẳng leo thang

Trung Quốc kích động chia rẽ Mỹ và Ấn Độ; Cấp dưới của Obama đã BỊ BẮT

BÁO ĐỘNG! Trung Quốc đã chiếm được hàng loạt đất đai cùng tài sản quan trọng của Mỹ

----------