Tiết lộ đoạn ghi âm thứ 2 của John Kerry và nhà cách mạng Syria thúc đẩy Mỹ đánh bom Syria
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-28
----------