Nov.22 __Luật sư của TT.Trump là bà Powell đang bị đe doạ ngăn cản không cho công bố sự thật.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-22


------------
Phải chăng nưóc Mỹ đang có cuộc Bầu Cử An Toàn Nhất Lịch Sử ?
Tác giả : Chris Chappell Nguồn: Hoa Kỳ Chưa Tiết Lộ - Youtube Ngày đăng: 2020-11-22
----------