Chậm mất rồi Obama
TT Trump đi trước một bước, bóp nát mọi âm mưu của Obama ngay từ trong trứng nước!
Tác giả : Nguyễn Hoàng Dũng Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2020-11-22
----------