Số đông thầm lặng’ sẽ KHÔNG IM LẶNG nữa - Donald Trump vị TT của lòng dân
Tác giả : KHUNG TRỜI MỚI Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-18
----------