Giám đốc chiến dịch của Joe Biden thú nhận các cuộc thăm dò chỉ là thổi phồng
Tác giả : Hoài An Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-20
----------