VỊ TỔNG THỐNG ANH MINH

Tác giả: TRÚC LANG OKC Ngày đăng: 2020-10-19


Mỹ phải có vị anh minh lãnh đạo ?
Mới đương đầu lũ Quỷ Cọng Ma Vương !
Xóa sổ ngay vành đai một con đường,
Luật pháp Quốc tế phải thi hành triệt để,
Ghế đại diện nhân quyền không ngoại lệ,
Những tên coi thường phán quyết Lahaye !

Cọng Hòa Dân Chủ phải biết điều này ?
Phải cân nhắc ý dân tin tưởng nhất !
Không mắc bẫy bọn côn đồ Sói tặc,
Nói một đàng làm một ngả gian manh ?
Biến không thành có chiếm đoạt tranh dành !
Phải nhớ mãi lời Roosevelt cảnh báo :

Biển Đông hơn Đại Tây Dương lãnh đao”l
“Về mặt giao thông lẫn cả tài nguyên”

Đừng quên đi quyền cốt lõi ưu tiên,
Vị trí Đệ Nhất Siêu Cường Thế Giới ?
Không đánh đổi quyền lợi gì bất lợi,
Tổng Thống còn đây ? Sắt thép còn kia !

Khí phách uy quyền lãnh đạo không lìa,
Nước Mỹ vốn oai phong càng lẫm liệt !
Phải bám sát dồn chúng vào tử huyệt,
Bảy đảo nhân tạo nhất quyết san bằng !
Phải nuốt vào cho lửa cháy tim gan ?
Mỹ phải có vị anh minh Tổng Thống !

Lấy vĩ đại làm giấc mơ cuộc sống ?
Ác thú nghênh ngang đục thủng ra đi !
Không để yên bọn sát thủ man ri,
Thế giới đứng dậy diệt trừ lũ quỷ,
Phải quyết định gọn nhanh từ phía Mỹ ?
Hoa kỳ còn vị lãnh đạo không hèn !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Canh Tý 2020