Mắc mưu TT Trump, Obama lồng lộn lợi dụng cả lễ tang để sách động gian kế bầu cử qua thư
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-08-01
----------