July 4, Lễ Độc Lập Hoa Kỳ /
Bắc Kinh đe dọa cả thế giới với Luật An Ninh Hồng Kông /
Công Khai dọa đâm những ai hô hào "All lives matter" cô gái Dân Chủ tốt nghiệp ĐH Havard bị đuổi việc
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-04


----------

----------