Bài diễn văn của TT Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma (tiếp theo phần 6)
Nguồn: DTV Thuyết Minh Tiếng Việt - Youtube Ngày đăng: 2020-07-03
Phần 7 : TT Donald Trump chơi sát ván với đảng Dân Chủ, vạch mặt kẻ ăn tàn phá hại nước Mỹ
----------