Thuyết Minh Tiếng Việt: Diễn văn cực gắt của TT Donald Trump đáp trả phe Dân Chủ tại Ohio
Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2020-01-15