Nhận xét về Võ văn Ái và truyền thông thổ tả của người Việt tỵ nạn CS
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Nguồn: Diễn đàn Google groups Ngày đăng: 2019-11-28
VỀ ÔNG VÕ VĂN ÁI
Ông Võ văn Ái trước năm 1975 sống ở Paris, ủng hộ Phong trào Phản Chiến của Nhất Hạnh chống Chiến tranh Việt Nam.
Chiến tranh gây nên chết chóc. Phải chống là đúng rồi ! Nhưng chống mà trói tay một phía, tức là chống cuội, ông Võ văn Ái có thấy Nhất Hạnh là tay đại bịp?
Năm 1975, Ông Võ văn Ái xung đột với Thích Nhất Hạnh, không hiểu vì lý do gì. Có lẽ vì chiếc tàu đi cứu người ngoài Biển Đông.
Ông Võ văn Ái qua Mỹ, dựng ông Hộ Giác lên làm Tăng thống Quốc Ngoại, lập Văn Phòng Hai Viện Hóa Đạo. Rồi có sự xung đột tài chánh với Hòa thượng Viên Lý, lại nghỉ chơi.
Ông Võ văn Ái có người cộng sự người Anh, ông đặt tên cho cô là Ỷ Lan, nói tiếng Việt rất giỏi, luôn luôn ở bên cạnh ông để vận động nhân quyền cho Việt Nam.
Vận động Nhân Quyền cho Việt Nam là một điều rất chính đáng. Ai yêu người Việt Nam đều phải ủng hộ ông Võ văn Ái.
Nhưng vừa rồi, nhân cái chết của tội đồ Trí Quang, ông Ái đã ngợi ca tội đồ Trí Quang như Thánh Sống.
Xin hỏi tại sao ông Võ văn Ái đi vận động Nhân Quyền cho Việt Nam, ông lại ca tụng Trí Quang là kẻ sử dụng chiến tranh nhân dân do Mao Trạch Đông chỉ đạo? Ông Ái có biết chiến lược của Mao Trạch Đồng là: "Lấy nông thôn bao vây thành thị?". Nhưng ông Cố vấn Ngô Đình Nhu dùng Quốc Sách Ấp Chiến Lược để ngăn chặn chiến lược của Mao Trạch Đông, từ đó Việt Cộng phải dùng Phật giáo để quấy rối liên tục trong thành phố để hậu phương mất ổn định.
Dù vũ khí của Mỹ tối tân, Tài chánh dồi dào, Quân đội VNCH thiện chiến đến mấy cũng không thể nào chiến thắng kẻ thù ngoài chiến trường, khi mà hậu phương bất ổn? Trí Quang biểu tình đuổi Mỹ thì Mỹ phải rút lui. Nếu Mỹ không rút lui khỏi Việt Nam, thì ông Võ văn Ái đâu có mất công đi vận động Nhân Quyền cho Việt Nam phải không ?
Ông Võ văn Ái có biết Trí Quang nại cớ lý do Đàn Áp Phật Giáo là một điều dối trá? Chính phủ Phan Khắc Sửu và Phan Huy Quát có đàn áp Phật Giáo không, mà Trí Quang cũng gây xung đột để lật đổ?
Tại sao ở cái tuổi gần đất xa trời mà ông Võ văn Ái không biết nói một lời cho đúng với lương tâm của nhà tranh đấu Nhân Quyền?
Có phải ông Võ văn Ái, Cao Huy Thuần, Thái thị Kim Lan đều bị quỷ ám?
Chỉ có hạng người bị quỷ ám mới tôn vinh con quỷ Trí Quang là đệ tử của Đức Phật ! Tôi hy vọng ông Võ văn Ái hãy nói một lời sám hối trước khi về cõi chết.
VỀ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG TRUMP.
Những người làm báo chống TT Donald Trump như Nguyễn Đạt Thịnh, Đỗ Quý Toàn ... nếu đủ sức hiểu tiếng Anh thì nên dịch bài dưới đây ra để cho dân Việt Nam có thông tin đa chiều.
Đa số truyền thông Do Thái đều chống Trump, có lẽ vì họ ăn tiền của Trung Cộng. Tôi nghi ngờ những nhà làm báo, gốc tị nạn Cộng sản, chống TT Donald Trump vì ăn tiền Việt Cộng hoặc trình độ hiểu biết kém.
Không lý do gì người tị nạn cộng sản, lại chống vị lãnh tụ cương quyết dẹp bỏ Cộng Sản. Tôi tin rằng những nhà báo chống Trump bị quỷ ám. Bởi vì ở Mỹ đâu có đói khát gì mà phải làm cái việc trái lương tâm?
Hãy tập sống cho đúng với danh nghĩa người tị nạn cộng sản. Đừng bắt chước Vũ văn Lộc làm ô danh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.
Bằng Phong Đặng văn Âu
-------------
Bài tham chiếu:
There's just something about the Jewish intellect...they do it over and over again. Have probably done more for our society than any other single entity. Impressive article!
A Jewish Editorial
A Jewish rabbi from Orange County, CA Rabbi Dov Fischer, an attorney and adjunct professor of law, is a Senior Rabbinic Fellow at the Coalition Values, congregational rabbi of Young Israel of Orange County, California, and holds prominent leadership roles in several national rabbinic and other Jewish organizations. He has been Chief Articles Editor of UCLA Law Review, clerked for the Hon. Danny J. Boggs in the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, and served for most of the past decade on the Executive Committee of the Rabbinical Council of America. His writings have appeared in the Weekly Standard, National Review, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Jerusalem Post, American Thinker, Front page Magazine, and Israel National News.
Everyone Is Smart, Except Trump
It really is quite simple. Everyone is smart except Donald J. Trump. That’s why they all are billionaires and all got elected President. Only Trump does not know what he is doing. Only Trump does not know how to negotiate with Vladimir Putin. Anderson Cooper knows how to stand up to Putin. The whole crowd at MSNBC does. All the journalists do.
They could not stand up to Matt Lauer at NBC. They could not stand up to Charlie Rose at CBS. They could not stand up to Mark Halperin at NBC Nor up to Leon Wieseltier at the New Republic, nor Jann Wenner at Rolling Stone, nor Michael Oreskes at NPR, at the New York Times, or at the Associated Press. But — oh, wow! — can they ever stand up to Putin! Only Trump is incapable of negotiating with the Russian tyrant.
Remember the four years when Anderson Cooper was President of the United States? And before that — when the entire Washington Post editorial staff jointly were elected to be President? Remember? Neither do I
The Seedier Media never have negotiated life and death, not corporate life and death, and not human life and death. They think they know how to negotiate, but they do not know how. They go to a college, are told by peers that they are smart, get some good grades, proceed to a graduate degree in journalism, and get hired as analysts. Now they are experts, ready to take on Putin and the Iranian Ayatollahs at age 30.
That is not the road to expertise in tough dealing. The alternate road is that, along the way, maybe you get forced into some street fights. Sometimes the other guy wins, and sometimes you beat the intestines out of him. Then you deal with grown-ups as you mature, and you learn that people can be nasty, often after they smile and speak softly. You get cheated a few times, played. And you learn. Maybe you become an attorney litigating multi-million-dollar case matters. Say what you will about attorneys, but those years — not the years in law school, not the years drafting legal memoranda, but the years of meeting face-to-face and confronting opposing counsel — those years can teach a great deal. They can teach how to transition from sweet, gentle, diplomatic negotiating to tough negotiating. At some point, with enough tough-nosed experience, you figure out Trump’s “The Art of the Deal” yourself.
Trump’s voters get him because not only is he we, but we are he. We were not snowflaked-for-life by effete professors who themselves never had negotiated tough life-or-death serious deals. Instead we live in the real world, and we know how that works. Not based on social science theories, not based on “conceptual negotiating models.” But based on the people we have met over life and always will hate. That worst boss we ever had. The coworker who tried to sabotage us. We know the sons of bums whom we survived, the dastardly types who are out there, and we learned from those experiences how to deal with them. We won’t have John Kerry soothe us by having James Taylor sing “You’ve Got a Friend” carols.
The Bushes got us into all kinds of messes. The first one killed the economic miracle that Reagan had fashioned. The second one screwed up the Middle East, where Iraq and Iran beautifully were engaged in killing each other for years, and he got us mired into the middle of the muddle. Clinton was too busy with Monica Lewinsky to protect us from Osama bin Laden when we had him in our sights. Hillary gave us Benghazi and more. And Obama and Kerry gave us the Iran Deal, ISIS run amok, America in retreat. All to the daily praise of a media who now attack Trump every minute of every day.
So let us understand a few things:
Negotiating with NATO
NATO is our friend. They also rip off America. They have been ripping us off forever. We saved their butts — before there even was a NATO — in World War I. They messed up, and 116,456 Americans had to die to save their butts.
Then they messed up again for the next two decades because West Europeans are effete and so obsessed with their class manners and their rules of savoir faire and their socialist welfare states and their early retirements that they did not have the character to stand up to Hitler in the 1930s. Peace in our time. So they messed up, and we had to save their butts again. And another 405,399 Americans died for them during World War II. And then we had to rebuild them! And we had to station our boys in Germany and all over their blood-stained continent. So, hey, we love those guys. We love NATO.
And yet they still rip us off. We pay 4% of our gigantic gross domestic product to protect them, and they will not pay a lousy 2% of their GDP towards their own defense. Is there a culture more penny-pinching-cheap-and-stingy than the fine constituents of the North Atlantic Treaty Organization? These cheap baseborn prigs will not pay their fare. They are too cheap. They expect America to send boys to die for them in one world war, then another — hundreds of thousands — and then to pay for their NATO defense even a century later. And then they have the temerity to cheat us further in trade
Long before Trump, they set up tariffs against us for so many things If the average American knew how badly Europe has been ripping us off for decades with their tariffs, no one in this country would buy anything European again. We would say, as a matter of self-respect and personal pride, “I no longer will buy anything but American, no matter what it costs.”
Every American President has complained about the cheating and imbalance — the NATO penny-pinching-cheapness, the tariff and trade imbalances. In more recent years, the various Bushes complained about it. Even Obama complained about it. But they all did it so gently, so diplomatically. They would deliver the sermon, just as the pastor predictably tells the church-goers on Sunday morning that he is against sin, and the Europeans would sit quietly and nod their heads — nodding from sleeping, not from agreeing — and then they would go back out and sin some more. Another four years of America being suckered and snookered. All they had to do was give Obama a Nobel Peace Prize his ninth month in office and let Kerry ride his bike around Paris.
So Trump did what any effective negotiator would do: he took note of past approaches to NATO and their failures, and correctly determined that the only way to get these pennypinching-cheap baseborn prigs to pay their freight would be to bulldoze right into their faces, stare them right in their glazed eyes with cameras rolling, and tell them point-blank the equivalent of: “You are the cheapest penny-pinching, miserly, stingy, tightwadded skinflints ever. And it is going to stop on my watch. Whatever it takes from my end, you selfish, curmudgeonly cheap prigs, you are going to pay your fair share. I am not being diplomatic. I am being All-Business: either you start to pay or, wow, are you in for some surprises! And you know what you read in the Fake News: I am crazy! I am out of control! So, lemme see. I know: We will go to trade war! How do you like that? Maybe we even will pull all our troops out of Europe. Hmmm. Yeah, maybe. Why not? Sounds good. Well, let’s see.”
So Trump stuffed it into their quiche-and-schnitzel ingesting faces. And he convinced them — thanks to America’s Seedier Media who are the real secret to the “Legend That is Trump” — that he just might be crazy enough to go to trade war and to pull American boys home. They knew that Clinton and Bush x 2 and Kerry and Hillary and Nobel Laureate Obama never would do it. But they also know that Trump just might. And if they think they are going to find comfort and moderating in his new advisers, John Bolton and Mike Pompeo, alongside him…. Nuh-uh.
So CNN and the Washington Post and all the Seedier Media attacked Trump for days: He is destroying the alliance! He attacks our friends!
Baloney. Obama was the one whom the Left Echo Chamber… Chamber… Chamber never called out for attacking our friends — Israel, Britain, so many others — while cozying up to Hugo Chavez, bowing to dictators, and dancing the tango for Raul Castro. Trump is just the opposite: He knows who the friends are, and he wants to maintain and strengthen those friendships. It is no different from a parent telling a 35-yearold son: “I have been supporting you for thirty-five years. I put you through college by signing four years and $100,000 PLUS in Loans. You graduated college fifteen years ago. For fifteen years I have been asking you nicely to look for a job and to start contributing. Instead, you sit home all day playing video games, texting your friends on a smartphone I pay for, and picking little fuzz balls out of your navel. So, look, I love you. You are my flesh and blood. But if you are not employed and earning a paycheck — and contributing to the cost of this household — in six months, we are throwing you out of the house.” That boy is NATO. Trump is Dad. And all of us have been signing for the PLUS Loans.
Negotiating with Putin
Putin is a bad guy. A really bad guy. He is better than Lenin. Better than Stalin, Khrushchev, Kosygin, Brezhnev, Pol Pot, Mao. But he is a really bad guy.
Here’s the thing: Putin is a dictator. He answers to no one. He does whatever he wants. If there arises an opponent, that guy dies. Maybe the opponent gets poked with a poisoned umbrella. Maybe he gets shot on the street. Maybe the opponent is forced to watch Susan Rice interviews telling the world that Benghazi happened because of a YouTube video seen by nine derelicts in Berkeley and that Bowe Berghdal served with honor and distinction. But, one way or another, the opponent dies.
Trump knows this about Putin. And here is what that means: If you insult Putin in public, like by telling the newsmedia just before or after meeting with him that he is the Butcher of Crimea, and he messed with our elections, and is an overall jerk — then you will get nothing behind closed doors from Putin. Putin will decide “To heck with you, and to heck with the relationship we just forged.” Putin will get even, will take intense personal revenge, even if it is bad for Russia — even if it is bad for Putin. Because there are no institutional reins on him.
But if you go in public and tell everyone that Putin is a nice guy (y’know, just like Kim Jong Un) and that Putin intensely maintains that he did not mess with elections — not sweet little Putey Wutey (even though he obviously did) — then you next can maintain the momentum established beforehand in the private room. You can proceed to remind Putin what you told him privately: that this garbage has to stop —or else. That if he messes in Syria, we will do “X.” If he messes with our Iran boycott, we will do “Y.” We will generate so much oil from hydraulic fracturing and from ANWR and from all our sources that we will glut the market — if not tomorrow, then a year from now. We will send even more lethal offensive military weapons to Ukraine. We can restore the promised shield to Eastern Europe that Obama withdrew. And even if we cannot mess with Russian elections (because they have no elections), they do have computers — and, so help us, we will mess with their technology in a way they cannot imagine. Trump knows from his advisers what we can do. If he sweettalks Putin in public — just Putin on the Ritz— then everything that Trump has told Putin privately can be reinforced with action, and he even can wedge concessions because, against that background, Putin knows that no one will believe that he made any concessions. Everyone is set to believe that Putin is getting whatever he wants, that Trump understands nothing. So, in that setting, Putin can make concessions and still save face.
That is why Trump talks about him that way. And that is the only possible way to do it when negotiating with a tyrant who has no checks and balances on him. If you embarrass the tyrant publicly, then the tyrant never will make concessions because he will fear that people will say he was intimidated and backed down. And that he never will do. Meanwhile, Trump has expelled 60 Russians from America, reversed Obama policy and sent lethal weapons to Ukraine, and is pressing Germany severely on its pipeline project with Russia.
The Bottom Line
At the end of the day, Donald Trump is over seventy years old. He has made many mistakes in his life. He still makes some. He is human. But Trump likewise has spent three score and a dozen years learning. He has seen some of his businesses go bankrupt, and he has learned from those experiences to be a billionaire and not let it happen again. No doubt that he has been fooled, outsmarted in years past. And he has learned from life.
He is a tough and smart negotiator. He sizes up his opponent, and he knows that the approach that works best for one is not the same as for another. It does not matter what he says publicly about his negotiating opponent. What matters is what results months later.
In his first eighteen months in Washington, this man has turned around the American economy, brought us near full employment, reduced the welfare and food stamp lines, wiped out ISIS in Raqqa, moved America’s Israel embassy to Jerusalem, successfully has launched massive deregulation of the economy, has opened oil exploration in ANWR, is rebuilding the military massively, has walked out of the useless Paris Climate Accords that were negotiated by America’s amateurs who always get snookered, canned the disastrous Iran Deal, exited the bogus United Nations Human Rights Council. He has Canada and Mexico convinced he will walk out of NAFTA if they do not pony up, and he has the Europeans convinced he will walk out of NATO if they don’t stop being the cheap and lazy parasitic penny-pinchers they are. He has slashed income taxes, expanded legal protections for college students falsely accused of crimes, has taken real steps to protect religious freedoms and liberties promised in the First Amendment, boldly has taken on the lyme-disease-quality of a legislative mess that he inherited from Reagan-Bush-ClintonBush-Obama on immigration, and has appointed a steady line of remarkably brilliant conservative federal judges to sit on the district courts, the circuit appellate courts, and the Supreme Court.
What has Anderson Cooper achieved during that period? Jim Acosta or the editorial staffs of the New York Times and Washington Post? They have not even found the courage and strength to stand up to the coworkers and celebrities within their orbits who abuse sexually or psychologically or emotionally. They have no accomplishments to compare to his. Just their effete opinions, all echoing each other, all echoing, echoing, echoing. They gave us eight years of Nobel Peace Laureate Obama negotiating with the ISIS JV team, calming the rise of the oceans, and healing the planet.
We will take Trump negotiating with Putin any day (Trở về bài)
----------------