NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: Chính thức nộp đơn bãi nhiệm và tẩy chay Phát Bùi
Nguồn: Phong Trần - Youtube Ngày đăng: 2019-08-10