VIỆT CỘNG ĐÃ CHÍNH THỨC BÀN GIAO BIỂN ĐÔNG CHO TÀU CỘNG
Tác giả : Trần Hùng Nguồn: Người Việt Giữ Nước Việt Ngày đăng: 2019-08-04
Muốn bàn giao Biển Đông cho Tàu cộng theo tiến độ đã ký kết, Việt cộng đã làm mọi cách để bịt mắt dân Việt Nam mà một trong những cách đơn giản nhứt là hạn chế tai mắt của ngư dân Việt Nam.
Để hạn chế tai mắt của ngư dân Việt Nam thì phải ban hành các văn bản luật cấm các loại tàu đánh cá đánh bắt ở vùng khơi của Biển Đông để ngư dân không mắt thấy tai nghe những hoạt động khai thác tài nguyên biển của Tàu cộng trong vùng khơi của Biển Đông thuộc phạm vi đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Một trong những hành vi ngăn cản tàu cá của ngư dân Việt Nam không được bén mãng ở vùng khơi của mình đó là cái Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của tà phủ Việt cộng, quy định rằng "tàu cá có chiều dài lớn nhứt từ 12m đến dưới 15m chỉ được phép hoạt động tại vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi".
Vì cái nghị định chết tiệt kia mà hàng ngàn tàu cá của ngư dân Việt Nam đã phải nằm bờ hoặc chỉ đánh bắt ở trong vùng lộng mà không được phép ra vùng khơi. Khốn nạn hơn cho ngư dân Việt Nam là thảm họa môi trường biển năm 2016 do Formosa gây ra đã chủ động đuổi được khá đông ngư dân lên bờ thì ngay sau đó hàng loạt nhà ghe của Việt Nam phải "vỡ mộng, đổ nợ" bởi sự cố tàu vỏ sắt đóng theo Nghị định 67 của tà phủ Việt cộng mà nguyên nhân chính là các doanh nghiệp đóng tàu đã gian dối, dùng sắt thép của Tàu cộng để đóng tàu cho ngư dân dẫn đến mau hư. Bên cạnh đó các hộ gia đình được vay vốn đóng tàu vỏ sắt lại bị ngân hàng chơi trò khốn nạn là chặn lấy tiền hỗ trợ dầu của Nhà nước nên chủ tàu rơi vào bước đường cùng, trở thành con nợ.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Việt cộng lại tìm mọi cách ngăn không cho tàu cá của ngư dân ra khơi trong khi đó vào năm ngoái sau khi ngoại trưởng của Tàu cộng là Vương Nghị sang trao lịnh bắt Việt cộng phải khai thác chung với Tàu cộng ở Biển Đông thì Nguyễn Phú Trọng đã ra ngay nghị quyết phát triển kinh tế biển Việt Nam. Phát triển kinh tế biển Việt Nam nhưng tại sao ra nghị định cấm tàu cá trên 15 mét không được vươn khơi ? Tại sao phía Tàu cộng nó khuyến khích tàu cá của nó tăng cường có mặt ở Biển Đông, không cần đánh cá vẫn được chánh phủ của nó trả tiền thì Việt cộng lại tìm cách ngăn cản, bóp chẹt không cho ngư dân vươn khơi bám biển ?
Rất dễ hiểu vì đã đến lúc Việt cộng phải bàn giao Biển Đông cho Tàu cộng như đã cam kết trước đây thì Việt cộng phải tìm cách bịt mắt ngư dân Việt Nam bằng cách hạn chế, cấm đoán họ vươn khơi để không bị lộ việc Tàu cộng đang ngang nhiên khai thác tài nguyên ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt cộng bán nước đây chớ đâu./.
Tran Hung.
Phân vùng biển, tuyến khai thác thuỷ sản
1. Vùng biển Việt Nam được phân thành:
a) Vùng biển ven bờ được tính từ bờ biển (ngấn nước khi thuỷ triều thấp nhất) đến đường nối liền các điểm cách bờ biển 24 hải lý;
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ven biển tiếp giáp nhau căn cứ vào đặc điểm cụ thể về địa lý của vùng biển để xác định và công bố ranh giới vùng biển ven bờ giữa các tỉnh;
b) Vùng biển xa bờ được tính từ đường cách bờ biển 24 hải lý đến giới hạn ngoài của vùng biển Việt Nam.
2. Vùng biển ven bờ được phân thành hai tuyến sau đây:
a) Tuyến bờ là vùng biển được tính từ bờ biển đến đường nối liền các điểm cách bờ biển 6 hải lý;
b) Tuyến lộng là vùng biển được tính từ đường cách bờ biển 6 hải lý đến đường nối các điểm cách bờ biển 24 hải lý.
3. Vùng biển xa bờ là tuyến khơi.
4. Đối với các địa phương có đảo, quần đảo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào sự cần thiết và đặc điểm cụ thể của từng đảo, quần đảo quy định tuyến bờ của đảo hoặc quần đảo đó, nhưng giới hạn không quá 6 hải lý.