Tranh chấp Bãi Tư Chính : TQ công bố thiệt hại của VN như thế nào có đáng tin hay không?
Nguồn: KTV1 - Youtube Ngày đăng: 2019-07-14