NANCY PELOSI ĐỐI DIỆN VỚI LÃNH ĐẠO DÂN BẦU CỦA 50 TIỂU BANG MỸ
Biên dịch: AndrewAn Nguyen
(Thiên Hạ Sự)
Nguồn: Dailyworldupdate Ngày đăng: 2019-06-17
Trong Hiến Pháp HK, Chủ tịch Hạ viện chỉ có thể bị truất phế bởi dân biểu của đảng đa số mà thôi, và họ bầu Chủ tịch mới trong số dân biểu trong đảng của họ.
Hội nghị Thống đốc bỏ phiếu 32-18 để chất vấn bà Nancy Pelosi
Hiến pháp Hoa Kỳ kêu gọi ba bước để loại bỏ Chủ tịch Hạ viện khỏi quyền lực:
1•) Đầu tiên, Tòa Bạch Ốc phải nộp các bản luận tội trước tòa, mà RUDY GIULIANI DID đã có
2•) Tiếp theo, Hội nghị Thống đốc Hoa Kỳ phải tham gia một cuộc bỏ phiếu đa số về việc “Không có niềm tin nào” trong hồ sơ công khai.
Sáng nay, cuộc bỏ phiếu đó đã được đưa vào khi 2 Thống đốc đảng Dân chủ đã tham gia cùng 30 Thống đốc đảng Cộng hòa để bảo đảm số lượng cần thiết. Việc bỏ phiếu sẽ được Bộ trưởng Ngoại giao ghi lại; và
3•) giao cho Thượng viện cho bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng trong quá trình chất vấn.
“Trước đây chưa từng có ai tiến gần cuộc chất vấn một Chủ tịch Hạ viện. Hiến pháp làm cho nó rất khó khăn, vì người ấy thực sự được coi là tiếng nói của người dân.
Bây giờ, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ câu chuyện kể nào mà chúng tôi muốn để tiến tới một thử nghiệm tại Thượng viện.
Chọn một: Bà ấy say rượu. Bà ấy là một tên tội phạm. Con gái của bà là tội phạm. Bà ấy là một thành viên của Deep State. Có 20 lý do để luận tội bà. Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là một”.
Khi phiếu bầu của các Thống đốc đạt được, Mitch McConnell, chủ tịch Thượng Viện sẽ có 10 ngày để bắt đầu một phiên tòa để xét xử.. Có tin đồn rằng họ đã thiết lập “vụ án” này và Giuliani và Dershowitz sẽ là những bộ óc pháp lý tranh luận về vụ án nầy. Điều đó báo hiệu thảm họa cho Pelosi.
Xin lỗi, Nancy, nhưng bà đã gây ra điều này với chính mình.

@ AndrewAn Nguyen phỏng dịch

----
Ghi chú của tò soạn Thiên Hạ Sự – Đây là bài viết thuộc loại châm biếm để trêu cợt thiên hạ chứ không phải là tin tức thật. Bài này được đăng trên trang mạng DailyWorldUpdate.us là “một công ty con của ‘America’s Last Line of Defense’ network chuyên về thể văn nhại trêu cợt, văn châm biếm và vô lý, mà Snopes gọi nó là: tin tức vô giá trị, bởi vì họ quá ngu ngốc để hiểu ý nghĩa của ‘văn châm biếm’” [trích từ trang mạng DailyWorldUpdate.us].