Hai tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman 
Nguồn: VOA - Youtube Ngày đăng: 2019-06-13