Lần đầu tiên trong lịch sử người Việt Nam khởi kiện Formosa ra tòa án Đài Loan!
Nguồn: RFA-Youtube Ngày đăng: 2019-06-11