THỜI SỰ NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2019
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-06-09
Phần 1

Phần 2