Dương Đại Hải : Thời sự 05-28
Tác giả: Dương Đại Hải Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-05-29
Phần 1

Phần 2