ĐÁNH SẬP TRÒ NGỤY NGÔN CỦA TUYÊN GIÁO VỀ VIỆC CHÚNG NÓI XẤU ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
Tác giả: Trần Hùng Nguồn: Người Việt Giữ Nước Việt Ngày đăng: 2019-05-28
Khi tui viết về việc Việt cộng liên tục vi phạm Hiệp định Geneva 1954 và Ba Lê 1973 bởi điều khoản thuốc độc tại 2 Hiệp định này luôn được xuyên suốt lập lại đó là "Việt Nam phải thống nhứt trong hòa bình bằng Tổng tuyển cử tự do, đa nguyên, đa đảng".
Ngay lập tức tuyên giáo bổ vào tru tréo theo giọng điệu dối trá quen thuộc rằng "Chính ông Ngô Đình Diệm sợ tổng tuyển cử tự do sẽ thua trước hồ chí minh nên ông Diệm vi phạm Hiệp định Geneva,...".
Tui chỉ hỏi nhanh như sau, mày về đọc lại lịch sử xem tại sao:
1. Sau Hiệp định Geneva 1954, Đồng bào miền Bắc tháo chạy vào Miền Nam bao nhiêu triệu người và dân Miền Nam yêu cộng sản tập lếch ra Bắc bao nhiêu người?
2. Tại sao hồ chí minh ra lịnh ngăn chặn dân miền Bắc chạy vào Nam mà chánh quyền của VNCH không làm điều này?
3. Sau ngày 02/9/1945, Hán tặc hồ chí minh đã thủ tiêu, triệt phá bao nhiêu đảng phái, tổ chức, cá nhơn đối lập và tại sao phải làm vậy ? Trả lời ngay và luôn cho mày rõ vì Hán tặc hô chí minh rất sợ đa nguyên, đa đảng nên mới thủ tiêu, triệt phá các đảng phái, tổ chức, cá nhơn đối lập. Ngay chỗ này đã chứng minh Hán tặc hồ chí minh chủ động vi phạm Hiệp định Geneva 1954 từ trong phôi thai.
4. Ở Miền Nam khi đó, ngoài đảng Cần Lao Nhân Vị do ông Ngô Đình Diệm lập ra thì còn vô số đảng phái, tổ chức, cá nhơn đối lập khác được tự do hoạt động, được xuất bản báo chí. Điều này minh chứng rõ ràng ông Diệm luôn cầu thị đa đảng, đa nguyên ngoại trừ đám Việt cộng nằm vùng vì bản chất của đám này là "khủng bố thời tiền trào", phải diệt chúng.
5. Tại sao hồ chí minh đã gửi cho tổng thống Mỹ Harry S. Truman để được Mỹ công nhận tính chánh danh của VNDCCH nhưng ông Truman khước từ? Trả lời luôn vì hồ chí minh là người cuồng cncs, mà cncs là không có đa đảng, đa nguyên, không có tổng tuyển cử tự do như tư bản. Vì vậy ông Truman không thèm trả lời, tức không công nhận VNDCCH là chánh danh, chánh nghĩa.
Chỉ sơ sơ nhiêu đó cũng đủ chứng minh chính Việt cộng đã liên tục vi phạm Hiệp định Geneva và Ba Lê vì chúng rất sợ điều khoản thuốc độc tại 2 Hiệp định này luôn được xuyên suốt lập lại đó là "Việt Nam phải thống nhứt trong hòa bình bằng Tổng tuyển cử tự do, đa nguyên, đa đảng". Đến tận hôm nay Việt cộng còn sợ thì dĩ nhiên nó phải cố tình chủ động vi phạm hai Hiệp định kia. Cấm cãi./.

Tran Hung.
--------