Cờ đỏ tới Mỹ, khi nào chống, lúc nào không? - Nói chuyện với ông Ngô Kỷ
Tác giả: Vũ Hoàng Lân Nguồn: PhoBolsaTV - Youtube Ngày đăng: 2019-05-20