ĐCSVN 'cần dũng khí để từ bỏ độc quyền báo chí'
Nguồn: BBC News Tiếng Việt - Youtube Ngày đăng: 2019-05-12