TBT Nguyễn Phú Trọng "Vắng Mặt" . TT Trump "Đánh" Trung Cộng Và Con Bài Việt Nam
Tác giả: Trương Quốc Huy Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-05-08