Toàn cảnh Lễ an táng 'Ó Đen' Lý Tống tại Little Saigon, California
Nguồn: Người Việt Daily News Ngày đăng: 2019-04-25


--------------