MỤC ĐÍCH KIM JONG UN MUỐN THAY ĐỔI HIẾN PHÁP
Tác giả: Trần Hùng Nguồn: Người Việt Giữ Nước Việt Ngày đăng: 2019-04-13
Theo các nguồn tin tình báo thì Kim Jong Un muốn thay đổi hiến pháp do ông nội Kim Nhựt Thành ban hành vào tháng 12/1972. Vậy Kim Jong Un muốn gì khi cãi lời ông nội và muốn vượt mặt cha là Kim Chánh Nhựt để bằng ông nội của mình?
Rất dễ hiểu, theo hiến pháp năm 1972 thì Kim Nhựt Thành được suy tôn là CHỦ TỊCH NƯỚC VĨNH VIỄN. Tức Kim Nhựt Thành là chủ tịch nước duy nhất mãi mãi và Bắc Hàn sẽ không bầu chọn người kế nhiệm.
Vì vậy, khi Kim Nhựt Thành chết vào tháng 7/1994, Kim Chánh Nhựt được kế nhiệm cha nhưng chỉ được bầu chọn vào chức tổng bí thư của đảng và chủ tịch ủy ban Quốc phòng mà không được bầu làm Chủ tịch nước - là chức vụ cao nhất về mặt nhà nước. Quyền hạn và công việc của chủ tịch nước được giao lại cho chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam, bao gồm cả quyền Nguyên thủ quốc gia.
Sau khi, Kim Chánh Nhựt chết, cũng giống như cha mình là Kim Nhựt Thành, Hiến pháp Bắc Hàn lại một lần nữa được sửa đổi và chức tổng bí thư được xóa bỏ để suy tôn Kim Chánh Nhựt là " Tổng bí thư vĩnh viễn ", còn chức vụ quyền lực nhất Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng được trao cho người kế nhiệm Kim Chánh Ân. Hiện tại, Kim Chánh Ân đang lãnh đạo Bắc Hàn với chức chủ tịch ủy ban Quốc phòng đảng Lao Động Bắc Hàn còn gọi là Ủy viên Trưởng Ủy ban Quốc vụ Bắc Hàn.
Vì định chế chánh trị chồng chéo như vậy nên Kim Jong Un - Kim Chánh Ân muốn xóa bỏ vũ khí nguyên tử, muốn thoát vòng kìm tỏa của Trung cộng là không thể được, ngoại trừ Kim Jong Un phải là Chủ tịch nước - nguyên thủ quốc gia đích thực, hợp hiến.
Do đó khả năng lần này Kim Jong Un sẽ phải tìm cách thay đổi Hiến pháp để trở thành Đệ nhị Chủ tịch nước hòng cùng ông Trump mưu việc đại sự. Kết quả ra sao hồi sau sẽ rõ./.

Tran Hung.