Lệnh xé xác
Thực tế phủ phàng
Chuyển bài: Điền Phong Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-04-12
Đối với thứ vô dụng (Việt Cọng và thứ sỉ rét ăn bám) thì cần phải xé xác và đưa vào lò nung chảy để lấy lại nguyên liệu. Không còn giá trị thì loại bỏ không thưong tiếc ! Những loại người sống vô tích sự đừng đòi hỏi ông trời phải tôn trọng mình nhé, con người vô dụng chỉ là đồ phế thải !! Giá trị kiếp nhân sinh cũng thế thôi.

 
Ô tô cũ đi về đâu..., cách họ biến ô tô cũ hết đát thành đồ ve chai