Diễn hành tại Ý với hình tượng của Vị Đế Vương từ Trời đến
Tác giả: Maga Maniac Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-02-13
GOD EMPEROR TRUMP IN ITALY