Ân xá Quốc tế lên tiếng vụ cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng: "Chúng tôi hết sức phẫn nộ!"
Tác giả: RFA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-01-16


NỖI ĐAU MẤT NHÀ CỦA MỘT GIA ĐÌNH VƯỜN RAU LỘC HƯNG SAU NGÀY BỊ TÀN PHÁ

 
Nghê Lữ PV Cha Lê Ngọc Thanh Nhận Định v/v CS Cưỡng Chiếm Vườn Rau Lộc Hưng Ngày 8-1-2019