Thời cơ để Vịt Kìu trả thù Mỹ ?
Tác giả: Minh Sơn Ngày đăng: 2018-10-17