Đỗ Mười, kẻ hủy hoại miền Nam
Nguồn: VIETLIVE.TV - Youtube Ngày đăng: 2018-10-04