Khủng hoảng ngoại giao với Châu Âu về vụ Trịnh Xuân Thanh lớn hay nhỏ
Tác giả: RFA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2018-08-23