Thời Sự Hoa Kỳ 23/8/2018:Thời khắc KINH TẾ TQ sụp đổ XH loạn,Chứng khoán chạm đáy, Đầu tư tháo chạy
Nguồn: Thời Sự Hoa Kỳ - Youtube Ngày đăng: 2018-08-23