Điểm xung đột: Gaza hoang tàn tạm ngưng tiếng súng; Tổng thống Ukraine cảnh báo Tổng tư lệnh?
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-11-24
----------