TRỰC TIẾP TỪ CHIẾN TRƯỜNG: Chỉ huy IDF kể về quá trình quét sạch “chuột” Hamas
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-19
Thiết giáp Nga nằm LA LIỆT vì vũ khí bí mật, Ukraine tuyên bố THẮNG LỚN ở phía đông sông Dnipro
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-19
CHẤN ĐỘNG HOA KỲ: Fox news trực tiếp công bố Bằng chứng Tham Nhũng của Joe Biden và Gia đình
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-19
----------