Điểm xung đột: Israel bao vây, bệnh viện Gaza nguy ngập; tên lửa Nga bay vào Kyiv
Nguồn: Báo Thanh Niên Ngày đăng: 2023-11-11
----------