Dân Bắc "cuồng" Biden vì thân Cộng, dân Nam ủng hộ Trump vì chống Cộng?
Tác giả : Vũ Linh Nguồn: DTV - Youtube Ngày đăng: 2023-09-22
----------