Từng là thầy giáo, nông dân Ukraine, nay họ cầm súng bảo vệ đất nước
Tác giả : VOA Express Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-18
----------