Chiến dịch tranh cử của TT.Trump công bố hồ sơ bỏ phiếu chống Medicare của thống đốc Desantis
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-17
___OOO___
'Biến nguy thành cơ' ông Trump nhận tài trợ 'khủng' sau khi bị truy tố khiến Phe Dân Chủ TÁ HOẢ
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-17
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Nhận thấy điều chẳng lành đang đến, Prigozhin liên tục bắn tín hiệu "ĐẦU HÀNG" về Điện Kremlin
Tác giả : HTD News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-04-17
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

----------