------------
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc gọi Kamala là "Tổng Thống" giữa bê bối tài liệu mật của 7Đần
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-19
___OOO___

___OOO___
Thằng con Trời đánh làm lộ hết bí mật báo hại Cha phải Vào tù chung thân
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-19
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
COVID-19 Ở TRUNG QUỐC Ồ ẠT TẤN CÔNG NGƯỜI DÂN VÙNG NÔNG THÔN. CỰU TT TRUMP PHÊ PHÁN RON DESANTIS
Tác giả : Tin Hay TV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-19
___OOO___

___OOO___
Hiện tượng bán tháo Mỹ kim
Tác giả : PTMG CORP - VBS Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-19
HIỆN TƯỢNG BÁN THÁO MỸ KIM

VỤ CẢNH SÁT CƯỠNG HIẾP GÂY CHẤN ĐỘNG NƯỚC ANH


-------------