TT Trump phản hồi trước thông tin Ron DeSantis chạy đua vào Toà Bạch Ốc 2024
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-18
___OOO___

___OOO___
PUTIN LÀNH ÍT DỮ NHIỀU! NATO đồng ý gởi vũ khí hạng nặng cho Ukraine, sẵn sàng cùng Kyiv chiến đấu
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-18
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
NÓNG: Nội bộ Phe dân chủ triệu tập họp Khẩn bí mật bỏ Phiếu đẩy Biden theo bà Pelosi về nghỉ hưu sớm
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-18
___OOO___

___OOO___

___OOO___

------------