Thợ săn trả tiền nhà 50 ngàn đô / tháng cho 7Đần, nơi lưu trử tài liệu bảo mật.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-17
___OOO___

___OOO___
NGÀY PHÁN XÉT: Tòa quốc tế phán Putin phạm tội diệt chủng. Ukraine đập tan 8 cụm quân, diệt sở chỉ huy Nga
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-17
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
TIN MỚI 17/01: Quan chức thân cận Obama cảnh báo điều rúng động sắp đến với Joe Biden!
Tác giả : TDN News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-01-17
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

------------